Home > Uncategorized > Vertikalskiss av sifonen

Vertikalskiss av sifonen

July 1st, 2010 Konstenius Niklas

Vi har ägnat några timmar åt att mäta upp en profil över sandtratten ned mot sifonen. Så här ser det ut.

Categories: Uncategorized Tags:
  1. Mikaela och Linnea
    July 1st, 2010 at 11:06 | #1

    Jag ser allt!

Comments are closed.