Om expeditionen

June 23rd, 2010

Lummelundagrottan är sveriges näst längsta grotta och ligger på Gotland, 13 kilometer norr om Visby, vid Lummelunda bruk.

Grottan är uppdelad i två huvudsystem, det aktiva systemet och det fossila systemet. Det aktiva systemet består i huvudsak av vattenfyllda gångar som kräver dykarutrustning för att utforska medan det fossila systemet är mestadels utgörs av torrlagda gångar.

De kända delarna av fossila systemet slutar i dag i Sifonkatedralen, en stor sandfylld sal, 2-3 timmars krypning från grottans ingång. Det finns dock indikationer på att det kan finnas en fortsättning: grottans golv sluttar ned mot en urgröpning i grottväggen vilket antyder att där finns en grottgång. Denna är dock både sand och vattenfylld så för att ta sig vidare måste sanden och vattnet avlägsnas. Detta är alltså detta som är årets stora projekt i Lummelundagrottan!

(
foto: Mikael Persson)

Pumpning av Inre sjön
På vägen in till Sifonkatedralen passerar man en plats som kallas Inre sjön. Här blockeras fortsättningen av ett vattenlås. Enda sättet att komma vidare är att använda dykutrustning eller pumpa bort vattnet. Vi kommer i år att pumpa bort vattnet för att möjliggöra fri passage vidare in i systemet.

Övernattning

Vägen in till Sifonkatedralen är ofta mycket trång och besvärlig vilket gör att det tar flera timmar att ta sig fram och tillbaks från grottans ingång. För att effektivisera arbetet med grävningen i Sifonkatedralen kommer ett antal personer att övernatta i grottan. Detta gör att mer tid kommer kunna läggas på själva grävningen istället for transport in och ut ur grottan.

Live webb-TV

Som ett experiment kommer vi detta år att sända rörliga bilder från arbetet i Sifonkatedralen. Detta görs genom att utnyttja det borrhål som finns från markytan ned till Sifonkatedralen. En bärbar dator i grottan är via borrhålet uppkopplad med en dator på ytan. Denna har i sin tur internetförbindelse via mobilt bredband.

  1. No comments yet.
Comments are closed.